Roy Benson Bb Klarinette CG-220

Korpus Ebonite " Deutsches System "
419,00 €
Stk